Gör andras innovationer till dina bästa verktyg

Innovationsspridning i offentlig verksamhet

Använd andras goda idéer

Offentliga sektorn blir allt bättre på innovation. Men måste man  alltid komma på alla goda nyheter själv? Nej, ibland är det klokare att låna de bästa lösningarna från kollegor på andra håll i landet.

Det låter kanske inte så svårt. Vem tackar nej till ett effektivare arbetssätt som redan är utprovat? Sanningen är tyvärr att hindren för förändring ofta är större än man tror. Därför har vi skapat Spridningsguiden, som lotsar dig steg för steg genom en process för att införliva utomstående innovationer i din egen organisation.

Modellen är uppdelad i tre steg – förstå, förankra och förverkliga. Den beskriver de olika stegens utmaningar och ger konkreta  verktyg genom hela processen. Vad som främst skiljer de tre stegen från varandra är att vart och ett kräver olika ledarskap. Det är därför som Spridningsguidens grundfokus är just chefsrollen. 

Lycka till med din förändring!