Verktyg 7: Röda och gröna fel

Ingen vill göra misstag, men det är skillnad på fel och fel. Vilka misslyckanden och inkörningsproblem kan vi tolerera i vår strävan att förbättra vår verksamhet?

En bra förberedelse är att sitta ner och göra en lista över "röda fel" och "gröna fel".

- Röda fel är sådant som vi har som ansvar att undvika till varje pris. Det kan vara att bryta mot lagen, förskingra resurser, låta sig mutas, sätta det demokratiska systemet ur spel och utsätta medborgare för kroppsskador eller rättsövergrepp.

- Gröna fel är lärorika misstag och acceptabla misslyckanden som följer av att man experimenterar med sitt arbetssätt i syfte att utvecklas. Bland gröna fel finns också att väcka debatt eller ta ställning på ett sätt som gör någon upprörd eller missnöjd.

Använd frågorna här nedan genom att besvara dem, först en och en i arbetsgruppen och sedan i en gemensam diskussion.

Ett formulär i Word-format med svarsrutor som går att skriva i finns för nedladdning här.


1. Vad vi anser är "röda" fel:

2. Vad vi anser är "gröna" fel:


3. Kan vi acceptera att bli anmälda till olika instanser och i så fall vilka? Granskade och kritiserade i medier? Få kritik från brukare eller politiker?

4. Hur kommunicerar vi om vår förändring och till vilka? Vilken information och förankring är tillräcklig?

5. I vilket läge bestämmer vår chef att avbryta projektet om det skulle gå snett och i så fall på vilka grunder?