Verktyg 13: Utvärdera på djupet

UTVÄRDERINGAR FASTNAR LÄTT i ett allmänt tyckande. Ta stället hjälp av den så kallade Kirkpatrick-modellens fyra nivåer för att kunna dra mer välgrundade slutsatser.


Nivå 1: Reaktioner.
Vad tycker ni själva eller era brukare/deltagare om den innovation ni har prövat? Är den bra eller dålig?

Nivå 2: Lärande.
Vad har alla deltagare lärt sig av försöket så här långt? Hur har det utvecklat olika kunskaper och färdigheter? Eller har upplevelsen av lärande varit negativ?

Nivå 3: Beteenden.
På vilka sätt arbetar vi annorlunda i dag? Har lärandet resulterat i några förbättringar som vi vill befästa och utveckla? Har några beteenden blivit sämre eller mindre önskvärda?

Nivå 4: Resultat.
Vilka mätbara resultat har införandet av innovationen åstadkommit så här långt? Har den tagit oss närmare våra mål? Finns det några andra värdefulla resultat som vi upplever men som är svårare att mäta?