Aktivitet 6: Håll i processen

I Steg 3 är det meningen att det praktiska arbetet med att införa den nya innovationen allt mer ska börja rulla på av sig själv och drivas av medarbetarna. Som chef blir du då allt mindre aktiv och synlig, men det innebär inte att du har blivit oviktig. Här är några av dina viktigaste uppgifter:

• Var en "sambandscentral" som kan hjälpa till att koppla ihop olika personer med varandra, bidra med kontakter som dina medarbetare kanske inte har och fördela om resurser i form av tid och pengar.

• Omdefiniera rollerna. Ett förändrat arbetssätt innebär även förändrade arbetsbeskrivningar för dina medarbetare. Uppgifter, roller, ansvar, information, beslut – mycket kan behöva förändras. Det är också viktigt att chefen tydligt definierar vad som inte längre ska göras av allt det som gjordes tidigare. Att släppa arbetsuppgifter på eget bevåg uppfattas ofta som alltför riskabelt av medarbetarna.

• Dokumentera arbetet. Se till att skapa ett levande dokument för hela processen där alla planeringar och beslut är tydliga och lättillgängliga.

• Informera löpande. Använd kanaler som alla är bekväma med, t ex mejlutskick, veckobrev, PM, informationstavlor eller stående informationsmöten. Se till att både ha fasta utgivningstillfällen med jämna mellanrum och kanaler för tillfällig eller akut information.