Vad kommer det att kosta?

DE FLESTA INNOVATIONER syftar till att effektivisera verksamheten och spara pengar. Riktigt goda innovationer kan ge ett resultat som är både bättre och billigare på samma gång. Men de flesta förändringar kostar också något att genomföra innan de börjar betalar sig, kanske i form av tid, pengar, utbildning, tillfälliga kvalitetsförsämringar eller tillfälligt ökad arbetsbelastning.


Lista de resurser som behövs och försök räkna på kostnaderna. Hur ser finansieringen ut? Hur mycket hjälp behöver ni av utomstående experter, till exempel konsulter eller kollegor från andra kommuner? Behövs en ny budgetprocess?

Många offentliga verksamheter är hårt styrda av sina årsbudgetar, vilket med lite otur kan tvinga fram årslånga väntetider innan ett lovande försök ens kan påbörjas. I så fall kan det trots allt vara bättre att lägga satsningen på is ett halvår än att dra igång något som sedan måste avbrytas i väntan på nya budgetmedel. Annars kan det engagemang som har väckts hos medarbetarna bara slutar i besvikelse och misstro – helt i onödan.

Ofta finns det tidigare erfarenheter att luta sig mot. Om du inte har dem själv finns det säkert exempel på liknande tidigare projekt inom organisationen. Fråga dem som var med hur lång tid det tog och vad det kostade! Dessutom: googla, sök på tidningsartiklar och fråga runt bland kontakter i omvärlden.

Börja för dig själv med papper och penna för att svara på de första frågorna – eller wordmallen i verktyget Räkna och planera.