Rösta som i Melodifestivalen

VAD TYCKER DINA medarbetare, din ledningsgrupp eller någon annan intressentgrupp egentligen om den nya innovation som du vill införa? Ett sätt är förstås att fråga rätt ut, men det är inte självklart att du alltid får ärliga svar.

Ett alternativ är att låta gruppen svara anonymt, vilket kan ge dig den verkliga bilden av hur motståndet eller osäkerheten ser ut men som ingen vill eller vågar uttrycka öppet.

Det är nu du kan dra nytta av att 90 procent av alla svenskar över 12 år har en smart mobil med internetuppkoppling. I dag finns nämligen program för anonyma åsiktsmätningar i realtid, varav ett av de enklaste och mest använda heter Mentimeter (www.mentimeter.com).

Mentometer är gratis att använda och lättbegripligt både för den som frågar och den som svarar. Gå in på hemsidan mentimeter.com och bygg en presentation där du formulerar frågorna du vill ha svar på och vilka svarsalternativ du vill ange. Sedan visar du presentationen från din egen datorskärm eller förstorar upp den via en projektor.

Nästa steg är att be alla att ta upp sina mobiler och svara. Från mobilerna går de antingen in på mentimeter.com via sina webbläsare eller laddar ner Mentimeters app (vilket dock tar lite längre tid). Svararna får tillgång till dina frågor så fort de har knappat in den automatgenererade sifferkoden som syns längst upp på din presentation.

Ingen frågeställare kan spåra vilket svar som kom från vilken mobiltelefon, vilket gör övningen helt anonym trots att alla sitter i samma rum. På skärmen växer staplar för de olika svarsalternativen fram i samma takt som svaren ramlar in.

En sån här mentimeter-övning tydliggör de åsikter som finns i rummet utan att någon behöver uppbåda mod att höja rösten. Den gör också att enskilda dominerande röster har svårare att få med sig en tyst majoritet. Längst fram på skärmen kan alla se, svart på vitt, vad församlingen som helhet verkligen tycker, precis som när hela svenska folket får rösta med sina mobiler i Melodifestivalen på tv.

Vad du får fram av en Mentimeter-övning beror helt på hur du själv ställer frågorna och hur du bemöter resultaten. Att använda tjänsten ger träning och du märker snart vilka sätt att fråga som fungerar bättre och sämre. På hemsidan mentimenter.com finns mallar att välja mellan med många olika typer av svarsalternativ. På en fråga kanske du väljer svaren "ja", "nej" och "vet ej", som då kommer att fördela sig i tre staplar på skärmen när deltagarna har svarat. På en annan fråga kanske du vill ge möjlighet för dem som svarar att placera in sig själva på en skala från 1 till 10. På en tredje fråga kanske du vill ha rena frisvarsalternativ, där alla deltagare får skriva in egna ord.

Om du har en större grupp kanske du också vill klargöra hur många som tillhör olika yrkesgrupper eller kön, vilket du i så fall inte ska glömma att göra en extra mentimeterfråga av. Då blir det tydligt för alla att det t ex är 25 sjuksköterskor, 18 undersköterskor och 19 läkare i rummet.

Om du formulerar frågor som inbjuder till kritik så kommer dessa åsikter att komma upp på skärmen. Ibland är det precis detta man är ute efter, till exempel om man vet att förändringen bromsas av ett dolt motstånd som aldrig kommer upp till ytan på några möten. Då kan själva åskådliggörandet som mentimeterverktyget möjliggör ha en förmåga att skapa större känsla av delaktighet hos medarbetarna. Att du som talare vågar öppna för anonyma svar tolkas av de flesta åhörare som ett uppriktigt intresse för deras åsikt.

Här är några förslag på användbara Mentimeter-formuleringar som inspiration:

• Hur tror du att våra brukare får det när vi har genomfört vår förändring? (Svarsalternativ från vänster till höger: mycket sämre, något sämre, ungefär lika bra, något bättre, mycket bättre.)

• Jag tror på vår förmåga att genomföra förändringen. (Skala från 1-10 där 1 är lägst tilltro och 10 högst.)

• Var befinner du dig just nu? (Svarsalternativ: jag förstår inte alls vad jag ska göra, jag har en hel del frågor, jag har ganska bra koll, jag kan jobba självständigt, jag skulle kunna lära upp andra.)