Verktyg 6: Fråga innovatörerna

När du har upptäckt en innovation som skapats i en annan organisation kommer du sannolikt att vilja ha kontakt med innovatörerna själva för att ställa frågor och ta del av alla erfarenheter. Ett studiebesök är ofta att föredra om innovatörerna har tid och möjlighet att ta emot.

Vilka ska i så fall följa med på ett sådant studiebesök? Eftersom du befinner dig i en undersökningsfas där du ännu inte vet om innovationen är lämplig eller möjlig att implementera på hemmaplan så finns det skäl att hålla kretsen av inblandade så liten som möjligt. Avgörande är vilken kompetens och detaljkunskap som behövs för att bedöma innovationen och ställa rätt frågor. Om du inte besitter denna kompetens själv så kan det löna sig att ta med sig någon eller några utvalda medarbetare som inser att det är ett förutsättningslöst utforskande som pågår.

Kom också ihåg att skaparna har ett större engagemang för sin innovation än vad du kan förvänta dig av din egen organisation. De har gått igenom en kreativ process från grunden, medan ni återanvänder resultat av detta skapande. Därmed kan du inte tillämpa samtliga av innovatörernas råd rakt av, utan kan behöva ta hänsyn till de skilda förutsättningarna.

Förbered gärna frågor inför ett studiebesök eller en telefonkontakt. Här listar vi ett antal förslag, men lägg till och dra ifrån efter eget huvud:

• Vad är de stora vinsterna och fördelarna med er innovation? Vilka är de viktigaste resultaten i form av pengar, tid, samarbete, ansvarstagande, arbetsglädje, meningsfullhet eller nytta för brukarna/medborgarna.

• Vilka är nackdelarna?

• Hur skiljer sig era arbetssätt i dag från det ni gjorde tidigare?

• Vilka oväntade hinder i utvecklingsarbetet stötte ni på som ni inte hade räknat med?

• Vad ångrar ni i efterhand?

• Vilka förutsättningar ser ni som viktigast? Vilka resurser, vilken finansiering och vilken kompetens krävs?

• Hur personberoende är innovationen? Fungerar den långsiktigt även om eldsjälarna och upphovspersonerna försvinner?

• Finns det några förhållanden som innovationen inte passar för (att en verksamhet t ex är för liten eller för stor)?

• Vilka är de vanligaste frågorna ni får?

• Vad var mest krångligt i starten?

• Hur håller ni engagemanget uppe på lång sikt?

• Vilka ser ni som nyckelpersoner eller nyckelgrupper för att få innovationen att fungera?

• Vad tror ni skulle göra att en implementering på annat håll misslyckas?

• När anser ni att vi bör involvera olika grupper av intressenter, som medarbetare, chefer, politiker, medborgare/brukare? Vid vilka tidpunkter och i vilken grad?

• Med allt ni vet i dag, vad rekommenderar ni att man börjar göra eller ta reda på innan man börjar?