Aktivitet 1: Sälj in hos din chef

En viktig del i dina förberedelser i Steg 1 är att förankra, eller "sälja in", den förändring du vill göra uppåt hos din egen chef. Det ska vara gjort innan du börjar förankra något nedåt, eftersom du inte vill hamna i en situation där du måste backa från något som du redan har lanserat hos dina medarbetare.

Grundläggande för denna aktivitet är att du tillräckligt väl lyckas sätta dig in i din chefs situation och tar hänsyn till hans eller hennes ansvar, uppdrag, mål och agenda. Se till att det du vill förändra passar rimligt väl in i chefens eller de ännu högre chefernas uttalade mål och visioner, det vill säga att det du kommer med hjälper chefen att nå sina mål. Anpassa gärna även din egen retorik till de nyckelbegrepp som du vet att organisationen sätter värde på.

Högre chefer har ofta mycket att göra och stora ansvarsområden. De kan därför inte sätta sig in i alla detaljer, vilket gör att du måste bedöma exakt vad det är din chef vill och behöver veta för att säga ja. Chefen ska vara tillräckligt informerad om alla risker och möjligheter för att kunna ta sitt ansvar, men inte överinformerad om detaljer som ligger på ditt bord och som du inte behöver rapportera om.
Fokusera gärna din framställning på punkterna här nedan.

Ett formulär i Word-format med dessa frågor samt svarsrutor som du kan skriva i finns för nedladdning här.


1. Den här innovationen vill jag införa och detta är mina skäl till att göra det.

2. Det här är vad jag tror att vi har att vinna på förändringen.

3. Så här mycket kommer det att kosta. (Om du redan har en finansieringslösning, berätta om den.)

4. De här reaktionerna förväntar jag mig från olika håll.

5. Det här vet jag - det här vet jag ännu inte - det här kan jag inte veta i förväg.

6. Det här är vad jag själv kan ta ansvar för.

7. Det här är det stöd och den uppbackning jag behöver från dig och från andra.