Steg 3: Förverkliga

Den som lyckas är den som gör

OM FÖRBEREDELSERNA ÄR goda behöver det efterlängtade startögonblicket inte innebära så stor dramatik. Det är nu medarbetarna börjar tillämpa sina nya arbetssätt eller utföra de nya tjänster som de förhoppningsvis redan upplever att de har varit delaktiga i att utforma. Handlingsplanerna sätts i verket och får möta verkligheten.

Det är viktigt att minnas att allt innovationsarbete, oavsett om det sker i den offentliga sektorn eller i näringslivet, är en ytterst handfast och verklighetsnära verksamhet. Innovation är något annat än kreativitet och idéer, det är genomförda idéer som dessutom visat sig fungera och blivit framgångsrika.

En av världens ledande innovationsforskare, Saras D Sarasvathy, har formulerat en metod som hon kallar Effectuation och som lite förenklat kan beskrivas som "gräv-där-du-står"-innovation. Filosofin säger att det mesta av all innovation inte kräver några direkta förutsättningar alls, utan att vem som helst kan utveckla saker i vilken miljö som helst. Människor åstadkommer ständigt nytänkande och förbättringar även i jordens fattigaste hörn.

En viktig budgetprincip som Sarasvathy förespråkar kallas "affordable loss". Den handlar om att räkna på och anpassa sig efter vad du har råd att förlora i stället för att göra detaljerade beräkningar om vad du tror dig kunna vinna. Kommande framgångar kan du ändå inte räkna ut i innan du har försökt, är insikten.

Ägna dig alltså inte för mycket åt att försöka förutse resultaten, utan planera desto mer för vad du faktiskt ska göra. Och ha framför allt full kontroll över var dina pengar tar vägen.

Det här går att känna igen hos de flesta erfarna entreprenörer. De vill ha full kontroll över sin verksamhet men bryr sig inte mycket om vinstprognoser. Därmed slår Sarasvathys beskrivning hål på myten om entreprenören som en särskilt visionär och riskbenägen figur. I verkligheten brukar det vara jordnära personer som börjar med vad de har, vad de kan och vad de har råd att förlora. Sedan testar de och märker om andra människor vill vara med, samarbeta och köpa vad de erbjuder. Därmed litar de på något man kan kalla självselektion, att lita på att rätt människor vill vara med i stället för att försöka övertala de motvilliga.

Offentliga sektorn är en annan miljö med andra förutsättningar än entreprenörsdrivna företag, men det finns ändå saker att lära och ta till sig av den attityd som Saras D Sarasvathy och andra beskriver. Försök lita på att det du har är tillräckligt och ta vara på de människor som visar sig nyfikna och intresserade av den förändring du vill göra.

Just människorna omkring dig är en resurs du är tvungen att lita på, vilket du kan läsa mer om under rubriken Relationerna är nyckeln. Sista delen av Steg 3 handlar om utvärdering, vilket behövs för att processen ska kunna börja om igen med de tre stegen i en ny loop.

Aktiviteterna i Steg 3 är i början att forma projektgruppen och därefter att hålla i processen.

Till slut: tre råd att ta med

1. Var är inte rädd att sätta igång. Lita på att det finns kontrollstationer i processen som hjälper dig att fatta rätt beslut när vet tillräckligt. Men överskatta inte din förmåga att välja rätt första gången du ser en intressant innovation. Följ processen!

2. Förändra ditt ledarskap. Spridningsguidens grundläggande råd är att förändra din ledarstil beroende på var i processen du befinner dig i. Chefa inte likadant i alla förändringsfaserna.

3. Ge inte upp för tidigt. Ett vanligt råd från chefer som gått igenom innovationsprocesser själva. Att hålla fast i en förändring under flera år är krävande. Hållbarhet kräver uthållighet.