Ledarskap i Steg 1: Läs och lär

Utgångspunkten när du upptäcker en ny lovande innovation måste vara att du inte är expert på den. Ännu.

Därför måste du skaffa dig mer kunskap innan du kan börja fatta några strategiska beslut. Du behöver få innovationen beskriven för dig, läsa på och ställa alla grundläggande frågor om hur den fungerar (verkanslogiken), vad den kostar, vad den ger för resultat, dess fördelar och nackdelar. Försök gärna få ett studiebesök på plats hos dem som skapat den.

I Steg 1 får de utåtriktade delarna av chefsrollen stå tillbaka, eftersom fokus ligger på eftertanke, lärande, lyssnande och reflektion. Tumregeln är därför att involvera få eller inga medarbetare så här tidigt i arbetet, eftersom du inte ens själv vet om innovationen kommer att passa er. Att blanda in hela arbetsgruppen, avdelningen eller organisationen redan vid första ögonkastet kan ha sina fördelar, men nackdelarna är sannolikt fler (vilket vi återkommer till i Steg 2).

Risken med att bjuda med alla medarbetare redan till första studiebesöket är att det uppstår förhastade slutsatser, rykten och frågor som du inte kan besvara. Möjligen har du en lojal ledningsgrupp, några särskilt nära medarbetare eller en högre chef som du är van att lita på som bollplank och idégivare. Då kan det vara värt att blanda in denna krets i dina första efterforskningar.

En aspekt att reflektera över redan här i Steg 1 är vilket förtroende du åtnjuter som chef. Du måste inte nödvändigtvis vara populär, men du har stor nytta av en grundläggande acceptans, tilltro och respekt för dig och din förmåga. Utmaningar, slitningar och konflikter kommer att uppstå ändå, så överskatta inte din förmåga att tvinga organisationen genom en obekväm förändringsresa.

Om du är en chef som ofta möts av motstånd eller ointresse från majoriteten av dina medarbetare (eller de mest tongivande) så är det ett högriskprojekt att driva igenom en stor förändring på eget initiativ. I vissa fall kanske en sådan orädd satsning med full fart framåt är just vad som krävs för att erövra ledarrollen, men risken är större att det blir chefen som nöts ner, stöts ut och tvingas bort.

Populär eller inte - här är fem grundförutsättningar som ökar dina chanser att lyckas:

• Det finns ett utbrett missnöje på arbetsplatsen med dagens lösningar och arbetssätt. Tröghet och ineffektivitet tillåts fortsätta i åratal utan att något händer.

• Eventuellt missnöje mot dig är i första hand kopplat till din roll som ansvarig chef, inte till dig som person.

• Du har fått ett tydligt uppdrag och mandat att förändra från dina chefer, ända upp i toppen. De ger dig full uppbackning även när kritiken växer.

• Din förändring stämmer in i en vision om något bättre som är enkel både att förklara och att se fördelarna med.

• Du har tillräckligt med engagemang, energi och övertygelse för att orka driva igenom förändringen. Men du har samtidigt tålamod och uthållighet nog att inte slarva med Steg 2 och Steg 3. Dessutom har du hälsan i behåll, ett tillräckligt stabilt privatliv och uppbackning hemifrån.