Verktyg 4: Prickarna

Hur bra är en idé? Den frågan är knepig och därför tar vi gärna till vår snabbaste metod: att känna efter om vi gillar idén eller inte. Men om beslutet även ska bli rationellt behöver vi koppla förbi känslan och intuitionen en stund. Här kommer därför en metod som har fått namnet "Prickarna".

Prickarna är särskilt användbara i idégenereringsprocesser där man listar ett stort antal idéförslag på olika post-it-lappar. När du har associerat färdigt sitter du med en lång lista på mer eller mindre goda förslag som det är dags att välja bland.

Men prickarna kan även användas för att bedöma färdiga innovationer som du vill återbruka. Tre aspekter av idén undersöks, idéhöjd, nytta och genomförbarhet, och metoden hjälper dig att bedöma dem en i taget.

Rent praktiskt är prickarna små runda klisterlappar som finns att köpa på ark i en pappershandel eller matbutik. Välj tre ark i olika färger, till exempel rosa, blått och grönt, som får representera var sin aspekt.

Idéhöjd (rosa). Kan även beskrivas som originalitet eller förändringsvärde, alltså hur stor skillnad den nya idén eller innovationen gör jämfört med i dag. Hur radikal är den? Hur mycket nytänkande? Risk? Om idén ligger nära hur ni jobbar i dag så är originaliteten låg. Om förslaget är helt oprövat och väldigt annorlunda kan förändringsvärdet bli stort.

Nytta (blå). Hur stor värde kan idén skapa? Hur väl löser den de problem som är viktigast för oss? Får vi feedback av experiment så att vi kan mäta effekten? Vem vinner och vem förlorar på idén?

Genomförbarhet (grön). Hur realistisk är innovationen att genomföra hos oss? Kommer den att kräva stora eller små resurser och lång eller kort tid? Finns det risker med att experimentera?

Genomför nu tre olika bedömningsrundor med en färg i taget, utan att snegla på de båda andra aspekterna. Sätt bara en prick när du tycker att kriteriet är tillräckligt uppfyllt. När du är färdig kommer vissa förslag att ha fått många prickar, andra få eller inga alls. Motstå frestelsen att tänka på alla tre färgerna samtidigt.

När du är färdig finns chansen att du med färgprickarnas hjälp har berättat för dig själv vilken idé eller innovation som är mest värd att gå vidare med. Och kanske har du sluppit falla för en viss idé bara för att den såg attraktiv ut i stunden.