Verktyg 8: Bryt ner beslutet

Är en viss innovation värd att satsa på eller inte? Beslutet kan vara långt ifrån självklart, även för innovationer som en annan liknande organisation redan har provat, genomfört och lyckats med. Era egna förutsättningar kan trots detta vara annorlunda.

Som hjälp i beslutsfattandet kan du använda detta så kallade scorecard, eller styrkort, en metod som var på modet i näringslivet för några år sedan. Den är inte mycket märkvärdigare än en hjälp att fundera strukturerat över en sak i taget, sätta poäng på varje aspekt för sig och sedan räkna ihop siffrorna. Notera att två av svarsalternativen är flaggade med "AVSTÅ!", vilket signalerar tydligt att det är dags att stanna upp och tänka om från början.

I bilderna här nedanför finns en matris med fem frågor uppdelade på tre bilder. Ta med matrisen till nästa lednings- eller styrgruppsmöte och föreslå det som en övning, först enskilt och sedan tillsammans i gruppen. Svaren blir ett underlag som kan hindra er diskussion från att köra fast i oviktiga sidospår.

Förutom hjälpen med att sortera bland argumenten bidrar styrkortet till att alla medlemmar tar ansvar för sin egen delaktighet i beslutet. Den som har varit med och satt sina egna poäng kan inte komma efteråt och beskriva sig själv som alldeles ovetande.

En likadan matris i Powerpointformat finns för nedladdning här.