Verktyg 2: Förstå problemet


För att bedöma nyttan av en innovation måste vi först förstå vilket problem som den försöker lösa. Här gäller det att vara realistisk. Många problem som offentliga verksamheter ägnar sig åt är nämligen inte möjliga att lösa, utan målet måste i stället bli att hantera och minimera dem. Läs mer om så kallade tama och vilda problem i en fördjupningstext som du hittar här.

När du är klar, gå vidare till att besvara följande frågor. 

Ett formulär i Word-format med dessa frågor samt svarsrutor som du kan skriva i finns för nedladdning här.

1. Vilket specifikt problem kommer innovationen att lösa?

2. Vilka personer eller grupper är drabbade eller påverkade av problemet? Hur många är de?

3. Är problemet tillräckligt viktigt för att vi ska prioritera att försöka lösa det?

4. Varför finns problemet? Hur har det uppstått?

5. Finns det någon annan underliggande orsak till problemet som vi inte har tänkt på? Vad är kärnan i problemet?

6. Är den innovation vi undersöker bästa sättet att lösa problemet?