Steg 1: Förstå

Försöker du lösa rätt problem?

FÖRSTA STEGET i Spridningsguiden handlar om att klargöra för dig själv varför du blivit intresserad av att hämta in och implementera en viss innovation utifrån. Hur fungerar innovationen, vem är den till för och vilka mål hjälper den oss att nå? Steg 1 kan även kallas en undersökningsfas, som beskriver det arbete du behöver innan du kan fatta beslut om att gå vidare med en innovation och planera för hur den ska införas.

Något du kan börja med är att ta reda på - och själv skriva ner - hur den innovation du har upptäckt faktiskt fungerar, varför den fungerar och vad som talar för den skulle vara användbar även för dig.

Låter det som onödigt arbete? Bra i så fall, men testa gärna detta genom att förklara för en utomstående person exakt vad den intressanta innovationen består av, hur den fungerar, vilken nytta den ger för vem, hur den skiljer sig från det ni använder i dag och vilka eventuella nackdelar den nya innovationen skulle kunna ha. Sådant som föreföll självklart kan då visa sig något mer komplicerat när du tvingas förklara det i detalj.

Kanske måste du själv backa ett steg och själv ställa nya följdfrågor för att fördjupa din förståelse. Då finns tre verktyg med frågeformulär som tar dig igenom arbetet med att förstå innovationen, att förstå problemet som innovationen ska lösa och att förstå förutsättningarna som gäller i just din verksamhet. Om du vill ta direktkontakt med innovatörerna så finns en checklista med frågor som är bra att inte glömma bort. Räkna och planera innehåller ytterligare frågor som ger dig stöd och struktur. Prickarna är ett enkelt och konkret verktyg som hjälper dig att sortera tankarna och göra en tydligare analys av innovationens styrkor och svagheter.

En överraskning som kan drabba i undersökningsfasen är insikten att innovationen visserligen fungerar utmärkt precis som den är tänkt, men att de problem den löser kanske inte tillhör era viktigaste. Eller att lösningarna som innovationen ger inte tar er närmare de mål som ni har satt upp som era viktigaste. Ett verkligt exempel: Ett landsting i Sverige utlyste en innovationstävling där det vinnande förslaget var en kateter som satt bekvämt på plats med hjälp av en elastisk byxa. Patienterna som fick testa den var mycket nöjda, men försäljningen blev ändå en flopp. Varför? Jo, för att kateterbyxan inte löste några tydliga problem varken för inköparna i landstingen eller för vårdpersonalen som hanterade katetrar. Bara patienterna var riktigt nöjda, men det var inte de som skulle betala.

Härifrån bör du läsa färdigt om två viktiga frågor som står näst på tur: Vad kommer det att kosta? Och: Kommer du att orka genomföra förändringen?

Steg 1 avslutas med två viktiga aktiviteter. Den första är Sälj in hos din chef, där du försäkrar dig om det nödvändiga stödet uppifrån. Sista aktiviteten är att ta hjälp av Bryt ner beslutet, ett scorecard-verktyg som hjälper dig att analysera olika alternativ mer på djupet och göra rimliga bedömningar av fördelar och risker. Summera dina egna bedömningspoäng och fatta beslutet som leder dig vidare till Steg 2.

Men under vägen rekommenderar vi också att du klickat på knappen här nedanför som ger dig en liten fördjupning om ledarskapsaspekterna i Steg 1.