Verktyg 12: Planera ett pilotprojekt

Ett pilotförsök är en begränsad insats med begränsat antal deltagare och målgrupp under en begränsad tid. Ett sådant projekt gör det möjligt att testa nya antaganden, metoder och arbetssätt och skapa lärande utan att eventuella bakslag behöver bli problematiska.

Tänk också på möjligheten att skapa "anti-pilotprojekt", det vill säga att i begränsad skala sluta göra något som ni tror att ni måste göra och sedan se vad som händer.

Ett formulär i Word-format med dessa frågor samt svarsrutor som går att fylla att hämta för nedladdning här.

1. Vad är målet med pilotförsöket? Hur ska vi veta att vi uppnått målet, det vill säga vad mäter vi?

2. Vilka metoder har varit centrala för att den innovation vi ska testa nu har fungerat tidigare? Hur skiljer sig de nya metoderna från våra nuvarande?

3. Vilka delar av innovationen vill vi kopiera rakt av?

4. Vilka delar av innovationen vill vi justera eller undvika? Hur vill vi i så fall justera dem?

5. Vilka ska vara med i pilotförsöket och vilka roller ska de ha?

6. Vilka förberedelser behöver vara klara innan vi sätter igång? Resurser, beslut, förankring, etc.

7. När ska pilotförsöket påbörjas och när ska det avslutas?

8. Beskriv konkret vad deltagarna i pilotförsöket kommer göra annorlunda än sina kollegor varje dag.

9. Vilka arbetsuppgifter kommer deltagarna i pilotförsöket inte att utföra?

10. Vilka brukare ska vi arbeta med i pilotförsöket?

11. Vem är chef över pilotförsöket och vad har den chefen för befogenheter?

12. I vilket läge avbryts pilotförsöket om det skulle gå snett? Vem fattar i så fall det beslutet?

13. Vad vill vi dokumentera under pilotförsökets gång? Hur ser vi till att lärdomarna sprids? Hur dokumenterar vi alla eventuella hinder som dyker upp?