Kommer vi att orka?

DET DYKER STÄNDIGT upp nya modeller, arbetssätt, koncept och ledningsfilosofier. Även om utvärderingarna visar att alla nymodigheter skulle gynna er lika mycket så kommer verkligheten ändå tvinga er att välja. Ingen organisation orkar driva för många förändringar samtidigt, så begränsa er och satsa på rätt förändring så att ni kan driva den hela vägen in i mål.

En vanlig fälla är att satsa på de förändringar som direkt väcker mest lust och engagemang. Arbetslust är visserligen ovärderligt, men blunda inte för att de innovationer ni väljer måste vara tydligt kopplade till era viktigaste organisationsmål. Motsvarar den slutliga nyttan de insatser som kommer att krävas av er?

Tänk också efter om ni har rätt sorts engagemang på alla nivåer. En lyckad förändring kräver förespråkare och pådrivare på såväl högsta nivå i styrelserummen som bland medarbetarna längst ut i linjen. Motsträviga fiender kan gå att vända under resans gång, men en förändring som saknar övertygade och uthålliga vänner rinner ofelbart ut i sanden.

Frågorna är svåra, men ett sätt att ta sig ur förvirringen är att använda verktyget Bryt ner beslutet, som är ett så kallat balanced scorecard. Lär mer om hur det hjälper dig att isolera en aspekt i taget, som nytta, risker, kostnader och lärande, och poängsätta varje aspekt för att så småningom kunna se din egen samlade helhetsbild.